Navigace:


Profil

 
Chov skotu přináší nejnovější poznatky z oblasti šlechtitelství, genetiky, výživy a zdraví stáda, odchovu telat, ale např. i z oblasti financování a managementu stáda. Cílem časopisu je poskytnout čtenářům relevantní informace z oboru a sdílet celosvětové zkušenosti s chovem skotu.
 
Koncepcí časopisu Chov skotu je informovat farmáře (chovatele) produkující mléko o tom, jak provozovat mléčnou farmu a současně poskytnout čtenářům informace o odborných věcech jako je krmení, zdraví, šlechtění, či předání zkušeností zahraničních kolegů. Zvláště šlechtění a jeho vývoji je věnována dlouhodobá pozornost. Cílem časopisu je poskytovat chovatelům informace o všech oborech mlékárenství, podpořit a zlepšit výsledky jejich obchodů.
 
Chov skotu je čtivý, poskytuje relevantní a spolehlivé informace, články podtrhuje užitečnými fotografiemi.
 
Odborné články jsou o tématech:
 
Distribuce:
 
Čtenáři:
Chovatelé, kteří mají stádo s 10-ti a více kravami. To představuje kolem 2 500 farem (50 % z celkového počtu farem v ČR), které jsou zodpovědné za 99 % celkové produkce mléka v ČR. V tomto segmentu pokrývá časopis 95 % trhu.

 

 
Náklad:
5 300 výtisků
 
Periodicita:
6× ročně
 
Rozsah:
Obálka + 36 stran
 
Registrace:
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409